Ölportioner


Generellt rekommenderar vi att smaka sju till nio st 12 cl prover (ca 1 liter) av olika ölsort på varje provsmakning. Om du vill smaka mer än nio öl, rekommenderar vi starkt 8 cl prover, och en längre ölprovning.